Monday, September 30, 2019

Paano mapapabuti ang iyong website navigation?


Ang iyong website ay dapat na makapag-provide ng important information para sa iyong visitors. Ang isa sa important elements ng maayos na website ay ang pagkakaroon ng pleasant user experience in using site navigation. Ang iyong site visitors are expecting na they can easily find the information na gusto nilang makita. Ang iyong website navigation ay ang digital bridge na magco-connect sa iyong visitors at information na gusto mong ipaalam.


We all know kung gaano ka-important ang first impression sa ating everyday lives at business, at ang iyong website ay ang iyong first introduction sa iyong products o service. Unfortunately, konti lang sa atin ang nagbibigay ng enough focus na mag-create ng easy at maayos na navigation sa ating websites. In this post, ang five tips na nasa ibaba will help you to improve the navigation ng iyong website na siguradong maa-appreciate ng iyong avid readers.

1) Make it Early!
Normally, ang mga tao na nag-c-create ng kanilang website o online shop using templates ay nags-start lamang mag-add ng pages based sa needs at goals ng website. This way usually ends sa pagkalimot na pag-create ng site menu. Pwede kang maka-create nang mas maayos na website navigation kung mags-start ka muna sa pag-create ng draft. Kapag nag-create ka ng menu upang ma-navigate easily ng iyong visitors ang iyong website, ito ay tinatawag na "sitemap" o map ng website. There are many ways kung paano ka makaka-create ng sitemap. Start by planning ng isang simple na map, gamit ang ballpen at paper upang maisulat kaagad ang iyong first ideas. Then, pwede mo ito i-rewrite gamit ang MS Word Doc.

For example:
1. About US
a. Our Products and Services
b. Our Blog
c. Our Contacts

There are many different tools sa pag-create ng sitemap na mag-o-automatic process para sa iyo. Check it using Google. Gawing simple ang iyong draft nang walang masyadong details. Ang kailangan mo lang ay ang primary structure for your website. You can read some of the great tips na aking naisulat sa mga previous articles dito.

2) Make it Simple!
Ang phrases na ginagamit mo should be user-friendly. Simplicity is the key here. Of course, nakasalalay din dito ang goal ng iyong website and to what industry it is categorized. For example, kung ikaw ay isang professional writer para sa science magazines, accepted na gamitin ang "Mga Artikulo" to define kung anong content ang iyong isinulat, but if you are in an e-commerce company, o kaya ay isang simple personal website, ang "Blog" ay appropriate word na pwede mong gagamitin. Other examples, gaya ng isang online shop, you wouldn’t want to name your shop as "Marketplace" at mas bagay na gamitin mo ang word na “Shop” instead.

3) Don’t forget about your main logo
In today’s time, majority of your website visitors ay may ini-expect na experience while they are browsing. One of these ay ang iyong logo should always be naka-link back to your homepage. Usually, makikita mo ang logo sa upper left corner ng website. It is important that you understand na ang pag-create ng isang unusual website may result sa confusion ng ilang visitors, at confusion may be the cause na mawala ang iyong potential customers. To make sure that you are giving the best experience para sa iyong visitors, dapat kang gumawa ng trials gamit ang A / B testing parameters. We will have a new post about sa topic na ito in the next few days.

4) Make it Mobile friendly!
Your website should be mobile friendly at may responsive navigation by default. The responsive navigation gives way for any visitor to look at the design and content ng iyong website on any type of devices: gaya ng laptop, desktop, smartphone o tablet. There are no doubts about this. There are many reasons kung bakit ito mahalaga. One of the primary reasons ay there are more people now who look at websites using smartphone instead of using laptop at desktop. If one person visits your website gamit ang mobile device at siya ay nahirapan sa iyong menu, siya ay agad-agad na lilipat sa other websites.

5) Maximize usage of your website footer
Ang iyong footer ay ang lugar kung saan nakalagay ang items that are not so important, gaya ng Terms and Conditions, GDPR and etc. Sa ibang website owners, this part is important dahil majority of the people ang nags-scroll directly sa footer to find some important information tulad ng address ng company o mga job opportunities. While the others, especially sa e-commerce websites, this is where they repeat their information to let the visitors know kung saan makikita ang kanilang company. Secondly, many websites ang nagli-linkback ng kanilang mga social icons sa kanilang footer area.

Hopefully, ang mga tips na ito ay naging beneficial at makakatulong sa iyo to attract many visitors sa iyong new website.