Monday, January 13, 2020

Paano ma-protect ang content mula sa copying at stealing?


content stealing theftBawat website owner, sooner or later, ay iqu-question kung paano ma-protect ang kanyang website content mula sa thefts. After all, medyo expensive ang filling ng web pages with high-quality text. At the same time, hindi magandang malaman na ang iyong content na ginawa ay mapupunta lamang sa ibang websites.
Ang content protection ay relevant, especially in cases kung saan ang “website-thief” ay indexed by search engines much faster than yours. Ito ay pwedeng mag lead sa fact na ang pages nito will be recognized as primary source, at ikaw ay caught copying at mapa-“punished” by downgrading your website rating. Upang ma-prevent ang gulo, you need to learn kung paano ma-protect ang iyong website content mula sa thefts at secure copyright.

Pag-protect sa uniqueness ng website content
Sa iba, ito ay parang unrealistic. Ang pag-protect sa iyong website content ay hindi isang easy task. No method guarantees 100% protection sa iyong content. Kahit na ang direct copying of text ay hindi possible, pwede pa ring ma-copy ang text manually.
Pero huwag tayong mag-panic. In most cases, upang ma-protect ang text type of content ng iyong website mula sa easy copying, you need to learn the four tips na gumagana.

Option #1. Content protection software o by coding
IP protectionSure ako na marami ka nang nakitang websites kung saan ang copying text ay impossible. Website content protection in such a way na kung iyong iha-highlight ang text at ita-try request ang menu, walang nangyayari.
Kaya there is no way na ma-select ang “Copy” dito. Ang familiar na combination ng Ctrl + C ay hindi rin gagana in such cases.
Pwede mo ring ma-protect ang content mula sa theft in a similar way. Such request ay kailangang i-announce sa iyong website developer. For an experienced professional na ma-preserve ang content ng site in this way is pretty straightforward.

Option #2. Pag-add ng copyright link
Ang isang experienced website developer ay pwedeng mag-arrange ng another option kung paano ma-protect ang content mula sa copying. Kailangan niyang i-make sure na kapag “borrowing text” mula sa pages ng iyong website at the end, ang script ay ia-add ang address of the page kung saan ito kinuha at mag-aadd ng couple of words indicating this.
In most cases, the person na nag-steal ng content ay hindi mano-notice ang addition na ito at kanyang mapu-publish ang text sa kanyang website.
As a result ng protection sa uniqueness ng content bibigyan ka nito ng free external link, at ang mga visitors sa thief website ay malalaman kung saan galing ang information at baka ifo-follow ang link at the end of the text, na magbibigay sa iyong website ng additional source of traffic.

Option #3. Mga backlinks
Ang paggamit ng backlinks ay hindi ipo-protect ang content ng iyong website in general. Just along with the text, ang content thief ay most likely mapu-publish ang mga links na ito sa kanyang website. Kaya may slight increase sa number ng iyong external backlinks completely free of charge.

secured communication
Option #4. Gamitin ang address ng iyong website sa text
Ang tip na ito ay hindi lamang upang ma-protect ang text content, ii-indicate din nito ang primary source. Gamitin ang name of your company, ang name of the author o ang address of your website sa iyong texts so that it fits into the meaning at clear kung sino ang may-ari ng text. In most cases, ang copied text ay placed without careful reading, kung kaya the links to your website are likely to remain.


Ano pa ang pwedeng gawin?
It so happens na ang pag-protect sa uniqueness ng content ay hindi efficient enough, kaya thieves regularly steal text at ipe-place ito sa more popular websites. As a result, kailangan mong i-rewrite ang iyong articles para ito ay maging unique muli.

Upang ma-avoid ito, pwede kang mag-apply ng ilang easy tricks. It will help kung iyong i-speed up ang indexing ng new pages ng iyong website. Hindi nito kayang ma-protect ang content mula sa theft, pero it will let the search engines understand kung sino ang author at kung sino ang thief.

Heto ang ibang tips kung paano ma-speed up ang indexing:
1. I-add ang URL ng new webpage sa sitemap.xml file;
2. Gumamit ng social networks. Mag-post sa Facebook o Instagram gamit ang link sa iyong new webpage;
3. I-configure ang internal linking sa iyong website. For example, ang isang link mula sa main page ay pwedeng ma-speed up ang indexing para sa new page.

Summary:
man on the top
Decidedly, pwede mong ma-protect ang content mula sa copying o thieves, pero ito ay hindi laging gagana efficiently.
Huwag kalimutan na ang probability ng content stealing mula sa iyong website ay hindi masyadong mataas in general kapag ang iyong website ay hindi kabilang sa first page by Search Engines. Kaya calm down at mag-focus sa pag-promote ng iyong website to the TOP.

Huwag mag-hesitate i-share ang article! Baka ang website content protection ay highly appealing sa isa sa iyong friends!